RAAKA-AINEKATSAUS TAMMIKUU 2017

Raaka-ainemarkkinoilla on ollut useita hintoihin vaikuttavia muutoksia vuoden 2016 aikana. Näitä ovat aiheuttaneet maailmanmarkkinahintojen muutokset, sääolosuhteet, taloudelliset tekijät, valuuttakurssimuutokset ja ympäristöasiat.

Valuuttakurssit

Monet ulkopuoliset tekijät ovat vaikuttaneet valuuttakursseihin; esim. viimeaikainen Yhdysvaltojen presidentin vaali sekä FED:in päätös nostaa korkoja ovat vahvistaneet USA:n dollaria. Euro on heikentynyt suhteessa USD: n. 5 % ja Kanadan dollariin n. 7 % vuoden takaisesta tilanteesta. Englannin punta on heikentynyt euroon nähden n. 15 % viime vuodesta, johtuen pääosin Iso-Britannian Brexit äänestyksen tuloksesta. Tämä on aiheuttanut raaka-ainekustannusten nousua Britanniassa.

Opec kokouksen päätös leikata öljytuotantoa on saanut raakaöljyn hinnan heilumaan.

Vehnä- ja maissipohjaiset raaka-aineet

Maissin ja vehnän hintataso on ollut laskusuuntainen eteläisellä pallonpuoliskolla. Australiassa ja Argentiinassa tulee olemaan hyvä sato. Euroopassa ja Mustanmeren alueella hintataso on ollut vakaa, vaikkakin Ranskassa sato oli huono, johtuen kylmästä ja sateisesta kesästä. Venäjä on kärsinyt kylmyydestä, joka on aiheuttanut viljan säilytyksen kannalta logistisia rajoitteita. Viljelijät Venäjällä ovat olleet myös haluttomia myymään viljaa johtuen vahvemmasta Ruplasta, koska he saavat vähemmän ruplia dollariin sidotusta viljakaupasta. Vehnän ja maissin tarjonnassa Euroopassa on osittain niukkuutta. Heikentynyt euro on vahvistanut viljan vientiä Euroopan ulkopuolelle. Lisääntyneen kysynnän myötä maissin ja vehnän hintataso on hiljattain lähtenyt nousuun.

Tärkkelystuotteiden kysyntä on ollut kasvussa etenkin spraykuivattujen tuotteiden kuten maltodekstriinien sekä myös natiivien tärkkelysten osalta joka on nostanut hieman näiden raaka-aineiden hintatasoa.

Sokerituotteet

Sokerituotteiden hintataso on ollut nousussa Euroopassa satokaudella 16/17. Syynä tähän on ollut pienempi sokerituotanto. Sokerin maailmanmarkkinahinnat ovat myös vahvistuneet. Eurooppalainen sokerijärjestelmä päättyy syyskuun 2017 loppuun mennessä. Mm. sokerin ja isoglukoosin tuotantokiintiöt poistuvat.

Perunatuotteet

Perunatärkkelysten hintataso on noussut Euroopassa. Pienemmät saannot viime sadosta ovat nostaneet perunatuotteiden hintoja yleisesti Euroopassa. Skandinaviassa hintataso on ollut vakaampi.

Tapioka

Tapiokan hinta oli laskusuuntainen viime syksynä, johtuen tapiokajuuren hyvästä saatavuudesta. Kysynnän laskusta johtuvia ylisuuria varastoja purettiin pienemmällä hinnalla. Kiinan maissipohjaisten tuotteiden veronalennus laski tapiokan kysyntää Kiinassa. Tapiokan hinta on kuitenkin lähtenyt nousuun viime syksyn alemmasta hintatasosta.

Soijaproteiinit

Soijapavun hinnassa oli nousupiikki kesän aikana, mutta hintataso laski uuden sadon myötä. Tämän jälkeen hintataso on kuitenkin ollut noususuuntainen. Itä-Euroopassa soijapavun hinta on hieman noussut johtuen mm. lisääntyneistä logistiikka- ja analyysikustannuksista. Edellä mainituista huolimatta hintataso on kuitenkin pysynyt vakaana.

Lihaproteiinit

Sianlihan hintataso on ollut Euroopassa nousussa johtuen viennin kasvusta Kiinaan. Viime kuukausina tilanne on kuitenkin hieman tasoittunut ja toistaiseksi hintataso on ollut vakaa.
Maitoproteiinit
Maidon hinta on noussut EU:ssa maidon tuotannon vähentymisen ja lisääntyneiden tuotantokustannusten myötä joka on johtanut maito- ja heraproteiinien hinnannousuihin.

Pippurit

Pippureiden hinnat ovat heiluneet voimakkaasti viime vuosina ja hintataso on ollut korkea. Kysyntä on kasvanut ja eri alkuperämaissa on ollut huomattavaa satokohtaista vaihtelua. Hintataso on viime aikoina ollut laskusuuntainen, koska maailmalaajuisesti ei ole ollut suurta ostokiinnostusta ja monet odottavatkin uuden sadon valmistumista. Intiaan ja Vietnamiin odotetaan hyvää satoa, joka saadaan markkinoille lähikuukasina. Vietnamilla maailman suurimmalla pippurintuottajamaalla on yhä torjunta-aineongelmia joka vaikuttaa hyvälaatuisen pippurin saatavuuteen ja lisääntyneiden analyysikustannusten myötä hintatasoon.

Sipulit

Suurin kuivatun sipulin tuottajamaa USA on kärsinyt kuivuudesta jo useampana vuonna. Kaliforniassa on ollut vesipulaa ja rajoitettua kasteluveden käyttöä joka on näkynyt korkeimpina tuotantokustannuksina. Intiassa kesäsato oli hyvä, mutta nyt tuleva sato näyttää olevan pienempi. Hintataso on kuitenkin ollut vakaa, johtuen edellisen sadon hyvästä varmuusvarastosta. Pääsato valmistuu Intiassa helmikuussa. Egyptissä talvisato on juuri korjattu ja sato näyttää olevan normaali. Hintatasoa siellä tulee kuitenkin nostamaan Egyptin punnan devalvointi.

Tuotantokustannuksia monessa tuottajamaassa on nostanut valtioiden ympäristöasioihin kohdistuvat toimenpiteet (esim. kasvihuonekaasujen päästöjen vähentäminen). Viljelijöiden tuotantotukien lasku on myös nostanut hintoja.

Valkosipuli

Kiina on maailman suurin valkosipulin tuottajamaa. Suurin osa tuotannosta käytetään tuoreena valkosipulina. Varmuusvarastot ovat olleet alhaiset ja valkosipulin tuotanto on laskenut viime vuosina.

Tuotanto- ja työvoimakustannukset ovat myös nousseet. Valtion sääntely ja ympäristönäkökohtien merkitys on myös kasvanut Kiinassa ja näiden toimenpiteiden myötä valkosipulin kuivauskapasiteetti on pienentynyt. Viime vuonna halla pilasi satoa. Merkittävä saatavuuteen vaikuttava tekijä on ollut maapähkinäkontaminaatiot, joka johtuu vuoroviljelystä. Tällä hetkellä on erittäin hankala saada hyvää laatua ja valkosipulia on testattava entistä enemmän. Osittain valkosipulivarastot ovat spekuloijien käsissä, mikä on johtanut siihen, että valkosipulin hinta on ennätyskorkealla. Kiinalaisen valkosipulin hinnannousu on nostanut myös muiden alkuperämaiden hintatasoa.

Paprikajauhe, mausteet ja yrtit.

Paprikajauheen kysyntä on kasvanut. Espanjan ja Pohjois-Amerikan sadot ovat olleet vakaita. Etelä-Amerikassa, Intiassa ja Kiinassa tarjontaa on ollut huomattavasti vähemmän, joka on johtanut korkeampaan hintatasoon. Kiinassa on ollut uutetuotannossa pulaa raaka-aineesta joka on nostanut paprikauutteiden hintoja maailmanlaajuisesti.

Paprikarouheen raaka-aineen sato oli huono Kiinassa johtuen sadonkorjuunaikaisesta huonoista sääolosuhteista. Tuotantokustannuksia ovat nostaneet Kiinan hallituksen ympäristö toimenpiteet, joiden seurauksena paprikarouheen hintataso on noussut.

Basilikan hintataso on noussut, koska sen viljelyala on pienentynyt. Oreganon hinta on hyvästä sadosta huolimatta noussut, koska teollisuus on tullut tietoisemmaksi tuoteväärennösriskeistä ja puhtaan 100 %:n oreganon kysyntä on kasvanut voimakkaasti.

Sinappijauheet

Sinappijauheiden hinnat ovat olleet vakaat, mutta euron heikentyminen Kanadan dollarin suhteen vaikuttaa hintatasoon, lisäksi non GMO-materiaalin analyysikustannukset ovat lisääntyneet.

Lisäaineet

Askorbiinihapossa on usein voimakkaita hintavaihteluita johtuen raaka-aineen saatavuudesta. Tuottajat Kiinassa ovat myyneet suuren osan varastoistaan ja uutta tuotantoa myydään huomattavasti kalliimmalla ja toimitusajat ovat pidentyneet. Euron heikentyminen USD:n nähden nostaa myös hintatasoa. Halvempi materiaali on loppuunmyyty Euroopassa ja hinta on nousussa myös muilla askorbiinihappoyhdisteillä. Tiukkenevat ympäristövaatimukset Kiinassa nostavat monien siellä valmistettujen lisäaineiden hintoja.
MP-Maustepalvelu Oy, Luukkaankatu 6, 13110 HÄMEENLINNA