Vahvistuksia Maustepalvelun vientiorganisaatioon

Vientitoimintojen lisääntyessä olemme vahvistaneet organisaatiotamme kahdella uudella nimityksellä. Insinööri (AMK) Essi Sarrivaara on nimitetty asiakkuuspäälliköksi ja ETM Pekka Kahila tuotekehityspäälliköksi Euroopan alueen vientitoimintoihin. 
MP-Maustepalvelu Oy, Luukkaankatu 6, 13110 HÄMEENLINNA