Företag

MP-Maustepalvelu

75-åriga Maustepalvelu är Finlands ledande expert inom och leverantör av livsmedelskomponenter Företaget som startade som en råvaruleverantör har under åren utvecklats till en mångsidig partner vars kunder drar nytta av dess starka kompetens och internationella kontakter.

Dagens Maustepalvelu erbjuder heltäckande tjänster från idé- och råvarutestning till produktutveckling, komponentanskaffning och lagring, samt beredning av kundspecifika blandningar alltid med punktliga leveranser.

För kunden innebär samarbetet med Maustepalvelu bland annat ett mindre behov av lagerhållning, färdiga lösningar, nya idéer, experthjälp vid produktutveckling och effektivisering av verksamheten. Våra kundrelationer bygger på ett grundmurat förtroende.

Maustepalvelu hjälper dig att lyckas.

  • globalt nätverk av råvaruleverantörer
  • egna produktutvecklings- och testanläggningar och produktutvecklingsresurser
  • en del av den internationella Barentz koncernen
Barentz logo

Vi är en del av den internationella Barentz koncernen. Barentz är en global råvarudistributör som specialiserar sig på livsmedel, läkemedel, hygien- och kosmetikaprodukter samt djurfoder. Dessa kompetensområden skapar mervärde och synergier för kunderna.

Prata med en expert