Kvalitet

Verksamheten bygger på certifierade system

Maustepalvelu verkar i enlighet med kraven på certifierade kvalitets-, produktsäkerhets- och miljösystem.

Kvalitetssäkring av råvaror och blandningar

Kvalitetskontroll är en del av hela produktionskedjan bestående av kvalitetssäkring och riskbedömning av råvaror och produktionsprocessen. Kvalitetssäkringen omfattar dokumentation och godkännande av nya råvaror, besiktning av befintliga råvaror vid mottagande genom planlagd provtagning samt kvalitetskontroll av blandprodukter.

Renlighetsnivån i produktionsanläggningarna och utrustningen övervakas dagligen enligt rengöringsprogrammet. I valet av leverantörer beaktas deras kvalitetskontrollmetoder och tillgången på råvaruspecifik dokumentation och information. Med dessa åtgärder garanterar vi våra kunder säkra råvaror och blandprodukter.

Med vår spårbarhet kan vi vid behov kontrollera vilka partier av råvaror som använts i produkten utifrån tillverkningssatsnumret samt produktspecifik användning av eventuellt felaktiga råvaror.

Prata med en expert