Produkter

Vår bransch

Vi underlättar och snabbar på din produktutveckling genom att skapa unika smakvärldar från vårt utbud, just för dig, så att du blir mer framgångsrik på marknaden. Vi skapar smaker som dina kunder älskar!

Produktutveckling

Mera resurser för produktutveckling

Maustepalvelus produktutvecklingsteam betjänar sina kunder från början till slut. Arbetet utgår alltid från kundens behov och mål och från produktionsprocessen, som produktförändringen eller nyheten ska bli en del av. Maustepalvelu bistår i både idéfasen och i produktionen av det färdiga livsmedlet. I utvecklingen av bästa möjliga helhetslösning utnyttjas Maustepalvelus internationella kontakter. Dessutom följer Maustepalvelu självklart aktivt med mattrender.

I Maustepalvelus egna lokaler är det möjligt att tillverka små partier av produkter som efterliknar industriproduktion. I testfabriken kan olika recept provas med små produktionspartier och produktens egenskaper kan utvecklas i den riktning kunden önskar. Testfabriken lämpar sig också som utbildningsplats.

Det bästa resultatet uppnås genom långsiktigt samarbete. En delad erfarenhetsbas och ett ständigt ökande kunnande är tillgångar som påskyndar produktutvecklingsprocessen.

Produktion

Samarbete effektiviserar produktionen

Samarbetet med Maustepalvelu minskar kundens behov att själva lagra råvaror. Maustepalvelu tillreder blandningarna enligt överenskommet recept, packar dem i portionsförpackningar och levererar dem punktligt ända fram. Företaget har ett modernt produktionstyrsystem och flera blandnings- och förpackningslinjer designade för olika produktgrupper, tack vare vilka tillverkningsprocessen är orderdriven och flexibel.

Att samarbeta med Maustepalvelu är enkelt eftersom företaget ansvarar för hela råvaruanskaffningskedjan, dvs. transport, import, hantering och kvalitetssäkring. Dessutom drar kunden nytta av Maustepalvelus skalfördelar

Snabba och pålitliga leveranser

Maustepalvelu är beläget i Tavastehus som har utmärkta förbindelser till både importhamnar och kundernas lokaler. Det centrala läget och moderna lossnings- och lastningsmöjligheter möjliggör snabba, flexibla och punktliga leveranser.

Prata med en expert