Bakgrund

Sju decennier i smakernas värld

Var började det hela?

Maustepalvelu inledde sin verksamhet den 17.7 1948 vid Kooperativa Slakteriets forskningsinstitut i Kuopio under namnet Kemikalio- ja Maustepalvelu. Till chef för forskningsinstitutet valdes Fritz “Piki” Niinivaara. I institutet utvecklades ett eget anti-koaguleringsmedel – Verisuola (Blodsalt). Verisuola patenterades 1987 och det tillverkas fortfarande enligt nästan samma recept. Verisuola följdes av t.ex. tarmblekmedel och laxsalt.

Mauste- ja kemikaalipalvelun toimitilat Kuopiossa

Kryddmalningen inleds

Under året 1951 levererades 12 618 kg kemikalier och kryddor från forskningsinstitutet till Kooperativa slakteriet.

Forskningsinstitutets och Kemikalio- ja Maustepalvelus tid i Kuopio tog slut och verksamheten flyttade till Tavastehus vid årsskiftet 1951-52. Verksamheten inleddes i de nya lokalerna i januari 1952.

Sommaren 1952 fattades beslutet att börja tillverka och sälja våra egna fosfattillsatsblandningar till köttförädlingsanläggningar, vilket visade sig vara en stor framgångssaga. Den nya produkten fick namnet Sitonal®

Malning av kryddor blev en annan viktig del av Kemikalio- ja Maustepalvelus verksamhet. För detta ändamål införskaffades bl.a. nya, effektiva kvarnar till Tavastehus. Vid sidan av de naturliga, malda kryddorna tillkom under 1950-talet även flytande kryddor baserade på kryddolja som dock slutade tillverkas i början av 1960-talet. Istället återspeglades den framtida utvecklingen av Maustepalvelu i andra sorters kryddor. Under 1950-talet började man utveckla, blanda och sälja kryddblandningar för korv namngivna efter köttprodukter.

Korvkryddor, fosfatblandningar och utvecklingen av dessa blandningar stod i centrum för verksamheten. Konkurrensen, framförallt för fosfater, hade ökat på marknaden.

Maustekokeita ESO:n makkaratehtaalla

Köttindustrins forskningscentrum LTK etableras

Forskningsinstitutet för Kooperativa slakterier avskaffades och den 16.8.1960 inrättades den nya Köttindustrins forskningscentrum (hädanefter LTK). Samtliga Kooperativa slakterier och centralbutiken Tuottajain Lihakeskuskunta (hädanefter TLK) anslöt sig som medlemmar. LTK:s ägare ville förtydliga organiseringen av forskning, utbildning och tekniskt utvecklingsarbete. De ville flytta över den grundläggande forskningen till universitetet. Så grundades Köttindustrins forskningscentrum LTK, vars avdelningar omfattade ett bakteriologiskt laboratorium, ett analyslaboratorium och en teknologisk avdelning samt Kemikalio- ja Maustepalvelu.

Försäljningen av Kemikalio- ja Maustepalvelus produkter hade ursprungligen varit en del av Forskningsinstitutets försäljning och fakturering. På grund av omsättningsskattefrågor var man tvungen att ändra på det här. Kemikalio- ja Maustepalvelus inköp och fakturering omdirigerades så att de gick via TLK:s tillbehörsavdelning. Kemikalio- ja Maustepalvelu verkade därför som en del av LTK, som en enhet som utvecklade och tillverkade sina produkter i LTK:s anläggningar men inköp av råvaror och fakturering av färdiga produkter gick via TLK. Verksamhetens ekonomiska avkastning gick till TLK.

Maustepalvelu 1960-luvulla

Första kryddkommittén

År 1969 sammankallades den första kryddkommittén, vars syfte var att fungera som en länk och diskussionsforum mellan Kemikalio- ja Maustepalvelu och användarna av produkterna.

Tillverkningen av köttfärsblandningar inleds

Färdigmatsindustrin utvecklades snabbt och till den togs det fram produktspecifika kryddor för till exempel leverlådor, köttbullar, blodpannkakor och Atrias olika såser. År 1972 introducerades råvarublandningar till färdigmat och 1974 inleddes tillverkningen av köttfärsblandningar, vilket är en av Maustepalvelus framgångssagor. Köttfärsblandningarna togs snabbt väl emot i livsmedelsfabriker och deras blandnings- och förpackningsvolym ökade explosionsartat.

Mausteiden jauhaminen 1970-luvulla

Den första förpackningsmaskinen och blandaren

År 1973 fastställdes att dosering och förpackning av tillsatser och blandningar för hand eller med doseringsanordningar inte längre motsvarade den växande volymen och det var nödvändigt att införskaffa en automatisk förpackningsmaskin. En automatisk förpackningsmaskin utrustad med en doseringsautomat för kryddor av märket Hamac-Höller införskaffades och maskinen var i bruk ända fram till 1987. För blandningarna införskaffades en Nautamix-blandare.

LTK bytte namn till Köttindustrins forskningscentral. Kemikalio- ja Maustepalvelu bytte namn till Maustepalvelu och den 1.1.1982 blev Maustepalvelu officiellt en avdelning av TLK verksam under LTK.

Utvidgning av lokaler

Produktions- och leveransvolymerna av blandningar för köttfärsprodukter ökade kraftigt. År 1982 hyrde LTK lokaler i Egentliga Finlands Kooperativa slakteris (hädanefter LSO) fastighet för att utvidga sin verksamhet. Slakten i dessa anläggningar hade redan upphört tidigare. Maustepalvelu fick tillgång till ladugården, slakterihallarna och källarutrymmena under hallarna.

Råvarorna förvarades i den före detta ladugårdens lokaler och blandaren placerades i den före detta slakthallen. Senare införskaffades ytterligare en skruvblandare för tillverkning av blandningar. Dessa anläggningar är fortfarande i bruk men blandarna flyttades senare till den renoverade produktionsanläggningen i LSO:s tidigare styckningsrum och serviceställes lokaler.

Nya kryddor på marknaden

Bland de nya produkterna som gavs ut på marknaden fanns pizzakrydda, kycklinggrillkrydda, förnyade såskryddor och pajfyllningskrydda. För förpackningen av GATRIA-kryddserien, avsedd för storkök, upprättades en produktionslinje för utformning och förslutning av enliters Pure Pak-behållare, som försågs med en skruvdispenser lämpad för malda kryddor.

År 1985 påbörjades utvecklingen och försäljningen av de kundspecifika och för kunderna skräddarsydda Total-Pack blandningarna. Total-pack-blandningarna innehöll bl.a. alla kryddor, tillsatser och torra ingredienser till olika korvsorter.

Maustepalvelu 1980-luvulla

Atrias marinad till fläskstek blir en succé

På LTK, som en del av den gemensamma produktutvecklingen för Atria, hade råa, ugnsfärdiga hela köttprodukter utvecklats för att göra matlagningen enklare för konsumenterna. En produkt som blev mycket framgångsrik på marknaden var Fläskstek á la Atria. Den var smaksatt med en marinad utvecklad av LTK:s produktutvecklingsteam som blandades och förpackades av Maustepalvelu. Tillverkningen av marinaden var starten på ytterligare en framgångssaga för Maustepalvelu.

När försäljningen av Maustepalvelus marinader ökade kraftigt undrade många kundföretag varför de transporterade olja, vatten och vinäger från Maustepalvelu till dem. Därför investerade många anläggningar som producerar marinerade, råa köttprodukter i marinadblandningsutrustning under vägledning av Maustepalvelu och Maustepalvelu försåg kunderna med företagsspecifika marinadblandningar.

Paahtopaistista vuoden elintarvike

Ny produktions- och kontorsbyggnad

Som en förlängning av fabrikslokalen planerades en ny produktions- och kontorsbyggnad på den av LSO upplåtna tomten. Under åren 1985-86 uppfördes en 670m2 stor produktionsbyggnad, en s.k plåthall Den nya hallen stod klar hösten 1986 och all råvarulagring och blandnings- och förpackningsverksamhet samt kontoren från LTK-byggnaden flyttades hit.

Bolagsbildning är starten för en aktivare verksamhet

Sommaren 1991 beslöt de lokala andelsslakterierna att lägga ner TLK:s verksamhet. Denna nedläggning av TLK resulterade i grundandet av två betydande, konkurrerande kötthus, som nuförtiden heter Atria Oyj och HK-Scan Oyj

En lösning måste hittas för en fortsättning av Maustepalvelu som varit en del av TLK sedan 1982 och man beslöt att upprätta LTK-Maustepalvelu Oy som fortsatte bedriva Maustepalvelus verksamhet. För första gången i verksamhetens historia blev Maustepalvelu nu ett självständigt bolag med en ägare, egen ledning och egna normala affärsmöjligheter.

Efter bolagsbildningen påbörjar Maustepalvelu ett ännu mera aktivt erbjudande av produkter, produktutvecklingstjänster och kundspecifika blandningar för hela den finska kött- och färdigmatsektorn. Antalet anställda hos Maustepalvelu ökade kraftigt efter bolagsbildningen. Samtidigt förändrades råvaruanskaffningen och samarbetet med leverantörerna då Maustepalvelu självständigt skötte verksamheten. Detta bidrog till ett ännu närmare samarbete med leverantörer. Testningen och anbudsgivningen av ingredienser kom igång på allvar och Maustepalvelu började ansöka om agenturer och ensamrätter för produkter på den finska marknaden.

Maustepalvelu expanderar ytterligare

År 1993 köpte Maustepalvelu hela det gamla byggnadsbeståndet på Luukkaankatu 6, byggt på 1950-talet, och året därpå även den tillhörande marken av LSO. Nu förfogade Maustepalvelu över slakteriets tidigare styckningsanläggning och korvfabrik samt produktionshallen som hade byggts 1986.

Maustepalvelus produktions- och försäljningsvolym fortsatte att växa stadigt så år 1995 uppfördes en tillbyggnad i tre våningar som sammanfogade den gamla tegelbyggnaden från 1950-talet med produktionshallen som stått färdig 1986.

Det första kvalitetscertifikatet

År 1998 tilldelades Maustepalvelu sitt första kvalitetscertifikat.

År 1999 var Maustepalvelus omsättning ca 90 miljoner mark och antalet anställda uppgick till 43. Det fanns redan över 400 råvaruartiklar.

Fokus på kvalitet

Satsningen på kvalitetsarbete fortsatte starkt under 2000-talet. Det lanserade självövervakningsprojektet HACCP kompletterade det certifierade kvalitetssystem som redan fanns på Maustepalvelu enligt ISO 9901-standarden.

2001 färdigställdes en ny pilotanläggning i det tidigare köttmuseets lokaler. Den nya testanläggningen hjälpte särskilt produktutvecklingen och marknadsföringen av färdigmatssektorn. Lokalerna utvidgades ytterligare år 2000 då ett lager för utgående varor byggdes. Året därpå utvidgades dessutom råvarumottagningsdockan på östra sidan genom att man byggde en lastningsramp och ett råvarulager.

Antalet råvaror ökade till cirka 500 artiklar. Produktutvecklingen utökades med livsmedel med hälsoeffekter och de ingredienser som används i dem.

Miljösystemet byggs upp

År 2002 certifierades miljösystemet enligt standarden ISO 140011. Maustepalvelu satte målet att 60 procent av det genererade avfallet skulle vara brännbart energiavfall.

Namnet etableras

Samma år ville man byta namn på LTK-Maustepalvelu Oy. Man ville bli av med det vilseledande prefixet LTK och den 19 november 2002 registrerades MP-Maustepalvelu Oy som nytt företagsnamn.

År 2007 överstiger omsättningen 20 miljoner euro.

Antalet råvaruartiklar fortsätter att växa kraftigt. Likaså ökar antalet skräddarsydda blandningar som produceras för specifika kunder. Produktionsanläggningarna och utbudet av maskiner utökades ytterligare med investeringar på 4 miljoner euro 2011–2012.

Maustepalvelu övergår i Barentz ägo

Ägarmedlemmarna i LTK beslutade att avsluta Forskningscentralens verksamhet. Köttindustrins Forskningscentrum hade redan tidigare ändrats till Köttindustrins Forskningscentrum LTK Kooperativ. LTK Kooperativ sålde hela aktiekapitalet i dotterbolaget MP-Maustepalvelu Oy till den holländska Barentzkoncernen. Köttindustrins Forskningscenters långa historia tog slut då dess verksamhet upphörde 2014. Maustepalvelus verksamhet fortsatte dock ännu mer tillväxtorienterad och internationell under den nya ägaren.

Nytt certifikat och verksamheten växer

År 2016 uppgick Maustepalvelus omsättning till 23,3 miljoner euro och företaget sysselsatte nästan 70 personer i Tavastehus. Maustepalvelu tilldelades också FSSC 22000-certifikatet samma år.

Den 31 augusti 2017 köpte Maustepalvelu Leipuri Oyj:s köttindustriverksamhet. I och med detta förbättrades Maustepalvelus möjligheter att erbjuda nya råvaror och produktkunskap till både befintliga och nya kunder i Finland avsevärt.

År 2018 översteg omsättningen 30 miljoner euro.

Investeringsplaner

År 2021 lanserade Maustepalvelu en ny expansionsplan som en del av en större investeringsplan. Tusentals kvadratmeter nya lokaler hyrdes i Kantola industriområde i Tavastehus. Byggandet av en ny tolv meter lång logistik- och lagerbyggnad påbörjades på Luukkaankatu intill de nuvarande kontoren.

Maustepalvelu investointisuunnitelma

Maustepalvelus investeringsplan får en fortsättning under åren 2022-2024. Maustepalvelu fortsätter att växa och förbättra kvaliteten bl.a genom att investera i ny blandningsutrustning och förbättra arbetsförfarandet inom produktionen. Allergener och deras kontamineringshantering beaktas ännu mer i produktionen.

Strukturella förändringar i Maustepalvelus verksamhet

Barentzkoncernen gjorde ändringar i de interna strukturerna för MP-Maustepalvelu Oy:s och Casmo Oy:s verksamhet i Finland. Casmo Oy, ägt av Barentz, bytte namn till Barentz Finland Oy den 1 januari 2022 och kommer i framtiden fokusera på råvaruförsäljning för sina egna och Barentz huvudmän samt att utveckla denna verksamhet. Maustepalvelu däremot fokuserar på sin kärnkompetens, det vill säga blandningsverksamheten och dess utveckling i Finland och inom vissa exportsektorer.

Vindkraft

Maustepalvelus första hållbarhetsrapport färdigställdes 2019 och sedan dess har hållbarhetsfrågorna uppmärksammats ännu mer. Maustepalvelu övergick bl.a i augusti 2021 till att enbart använda vindkraft i sin elkonsumtion och påverkade på så sätt ett av dess viktiga hållbarhetsmål, hanteringen av energiförbrukningen.

Ny logistik- och lagerbyggnad

I augusti 2021 färdigställdes en tolv meter hög logistik- och lagerbyggnad för Maustepalvelu i Kantola industriområde i Tavastehus. Med de nya funktionella lokalerna kommer Maustepalvelu att kunna växa sin verksamhet ytterligare. Maustepalvelu ska centralisera lagren av både råvaror och utgående varor i de nya lokalerna.

År 2022 kommer Maustepalvelu att ha mer än 1 000 råvaruartiklar, cirka 1 800 produktnamn, 13 produktionslinjer, 80 anställda och en omsättning på ca 33 miljoner euro.

Denna historik är baserad på det bakgrundsarbete som gjorts av Maustepalvelus tidigare VD Jarmo Aaviko.