Laatu

Toiminta perustuu sertifioituihin järjestelmiin

Maustepalvelu toimii sertifioitujen laatu-, tuoteturvallisuus- ja ympäristöjärjestelmien vaatimusten mukaisesti.

Raaka-aineiden ja seosten laadunvarmistus

Laadunvalvonta on osana koko tuotteidemme valmistusketjua, koostuen raaka-aineiden ja tuotantoprosessin riskiarvioinnin mukaisesta laadunvarmistuksesta. Laadunvarmistus kattaa uusien raaka-aineiden dokumentoinnin ja hyväksynnän, käytössä olevien raaka-aineiden vastaanottotarkastuksen näytteenottosuunnitelmineen sekä seostuotteiden laadunvalvonnan.

Tuotantotilojen ja laitteiden puhtaustasoa seurataan päivittäin puhdistusohjelman mukaisesti. Toimittajavalinnoissa korostuvat heidän laadunvalmistuskäytännöt ja raaka-ainekohtaisten dokumenttien saatavuus sekä tietojen kattavuus. Näillä toimenpiteillä takaamme asiakkaillemme turvalliset raaka-aineet ja seostuotteet.

Jäljitettävyytemme avulla voimme tarvittaessa selvittää valmistuseränumeron perusteella tuotteeseen käytetyt raaka-aine-erät sekä mahdollisesti virheellisen raaka-aineen tuotekohtaisen käytön.

Keskustele asiantuntijan kanssa