Vastuullisuusraportti 2023: vastuullista ja asiakkaita ensiluokkaisesti palvelevaa liiketoimintaa

Vastuullisuusraportti 2023: vastuullista ja asiakkaita ensiluokkaisesti palvelevaa liiketoimintaa

MP-Maustepalvelu Oy haluaa tarjota asiakkailleen ensiluokkaisia raaka-aineita pitäen samalla toimintansa vastuullisena. Otamme vastuullisuuden huomioon ennen kaikkea raaka-aineiden toimittajien valinnassa ja omassa toiminnassamme. Olemme sitoutuneet ympäristövastuullisuuteen, noudatamme tarkkaan laadittua ympäristöohjelmaa ja otamme vastuullisuuden huomioon kaikilla toimintamme osa-alueilla. Jatkamme raaka-ainetoimittajakyselyiden kehittämistä ja analysointia osana koko toimitusketjun läpinäkyvyyden parantamista, huomioiden myös ihmisoikeuksiin, työolosuhteisiin sekä ympäristöön liittyvät tekijät.

Toimintamme lähtökohtiin kuuluvat mm. henkilöstömme motivointi ja kannustaminen, sekä toimintamme jatkuva kehittäminen ja kannattavuus. Tarjoamme henkilöstöllemme hyvät olosuhteet kouluttautua, motivoitua ja kehittyä urallaan. Vakaa taloutemme mahdollistaa vastuullisen yritystoiminnan kehittämisen, ja tuotantolaitteisiin investoimalla parannamme ympäristövastuullisuuttamme.

Uudessa vuoden 2023 vastuullisuusraportissamme olemme kertoneet mm. miten onnistuimme viime vuoden vastuullisuustavoitteissamme ja mitkä ovat vuoden 2024 globaaleja kuluttajatrendejä.

Raaka-ainemarkkinat rauhoittuivat hieman vuoden 2023 aikana, vaikka Venäjän hyökkäys Ukrainaan vaikutti vielä tilanteeseen. Olosuhteet kuitenkin paranivat ja raaka-aineita oli paremmin saatavilla. Raaka-aineiden hintataso pysyi vielä korkealla, yleiskustannukset nousivat inflaation myötä ja kuljetuskustannuksiin tuli maakohtaisia lisämaksuja. Raaka-ainehuollon turvaaminen on vaatinut koko organisaatioltamme suuria ponnisteluja, mutta saimme pidettyä toimitusvarmuuden viime vuonna hyvällä tasolla.

Keskeisimpiä ympäristötavoitteitamme ovat pakkausjätemäärän vähentäminen, kierrätyksen tehostaminen ja energiankulutuksen hallinta Hämeenlinnan tuotantolaitoksessamme. Olemmekin onnistuneet pienentämään hiilijalanjälkeä jo noin neljänneksellä, kun siirryimme käyttämään päästötöntä tuulienergiaa.

Näillä toimenpiteillä me maustepalvelulaiset takaamme, että liiketoimintamme on jatkossakin vastuullista, asiakkaitamme ensiluokkaisella tavalla palvelevaa ja rakentuu edelleen jykevien perustukipilariemme päälle: terveys ja hyvinvointi, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, yhteistyö ja kumppanuus.

Tutustu vuoden 2023 vastuullisuusraporttiimme >>Keskustele asiantuntijan kanssa