Vastuullisuus

MP-Maustepalvelun vastuullisuus

Perustehtävänämme on tarjota asiakkaillemme ensiluokkaisia raaka-aineita, pitäen samalla toimintamme vastuullisena. Olemme ottaneet vastuullisuuden huomioon ennen kaikkea raaka-aineiden toimittajien valinnassa sekä omassa toiminnassamme.

Yrityksemme toiminnan lähtökohtiin kuuluvat mm. henkilöstömme motivointi ja kannustaminen, toimintamme jatkuva kehittäminen sekä kannattavuus. Vakaa taloutemme mahdollistaa vastuullisen yritystoiminnan kehittämisen, ja investoimalla tuotantolaitteisiin parannamme ympäristövastuullisuuttamme.

Valitsemme toimittajamme aina vastuullisuusperiaatteet ja ostovaatimukset huomioiden, sekä edellytämme heidän sitoutuvan Code of Conduct -toimintaperiaatteidemme noudattamiseen.

Yhtenä keskeisimpinä ympäristötavoitteinamme on pakkausjätemäärän vähentäminen, kierrätyksen tehostaminen ja energiankulutuksen hallinta tuotantolaitoksessamme. Olemme siirtyneetkin käyttämään päästötöntä tuulienergiaa, joka on pienentänyt hiilijalanjälkeä jo noin neljänneksellä.

Takaamme näillä toimenpiteillä liiketoimintamme olevan vastuullista, asiakkaitamme ensiluokkaisella tavalla palvelevaa ja rakentuvan jykevien perustukipilariemme päälle: terveys ja hyvinvointi, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, yhteistyö ja kumppanuus.

Lataa vastuullisuusraporttimme ja toimintaperiaatteemme:

LUOTETTAVA KUMPPANI

 • Asiakastyytyväisyys
 • Luotettava kumppani
 • Henkilöstön osaaminen ja hyvinvointi
 • Hyvä kumppani alueelle ja palveluntarjoajille

KEHITTYVÄ, TERVEELLINEN JA TURVALLINEN TUOTE

 • Terveyttä edistävät tuotteet ja tuoteinnovaatiot
 • Tuoteturvallisuus ja laatu

VAHVA JA REILU TALOUS

 • Kannattava liiketoiminta
 • Hankintakäytäntöjen vastuullisuus
 • Raaka-ainetoimittajien vastuullisuus

VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ

 • Logistiikka
 • Tuotantolaitoksen energiatehokkuus
 • Jätteenkäsittely, kierrätys ja hävikin vähentäminen
 • Hiilijalanjälki
 • Vedenkulutus

Vuoden 2022 vastuullisuuden avaintiedot

LUOTETTAVA KUMPPANI

77

Henkilöstön määrä

99 %

Asiakkaista haluavat tehdä jatkossakin yhteistyötä

3

Työtapaturmaa 2022

KEHITTYVÄ, TERVEELLINEN JA TURVALLINEN TUOTE

1900

Tuotenimikettä

14

Tuotantolinjaa tehtaassa

VAHVA JA REILU TALOUS

37,2 M€

Liikevaihto

100 %

Toimittajista sitoutunut ILO:n
ja YK:n kansainvälisiin sopimuksiin

6,0 M€

Vienti

VASTUU YMPÄRISTÖSTÄ

71 %

Rahdeista täysissä lasteissa

457,95tCO2

Toiminnan hiilidioksidipäästöt

100 %

Raaka-ainetoimittajista on ympäristöohjelma

Keskustele asiantuntijan kanssa