Ostaja on tuotekehityksen ja asiakkaan apuna

Ostaja on tuotekehityksen ja asiakkaan apuna

Viime viikot ovat olleet ostajan työssä kiireisiä: on varmistettu raaka-aineiden saatavuutta ja toimituksia. Koronaviruksen myötä raaka-aineiden menekki on kasvanut, koska kuluttajat laittavat kotona enemmän ruokaa. Pitkällä tähtäyksellä saatavuuteen voi tulla haasteita eri maiden sisäisten rajoitusten vuoksi, mutta myös näissä tilanteissa pyrimme löytämään vaihtoehtoiset ratkaisut.

Tuotekehitysprojekti aloitetaan asiakkaan toimeksiannosta tai tuotekehityksemme ideasta. Ideoita saadaan myös raaka-ainetoimittajilta. Ne voivat olla valmiita ratkaisuja tai vaativat vielä lisäkehitystä, ennen kuin niitä tarjotaan asiakkaille.

Tuotekehitysprojekti voi olla myös olemassa olevan tuotteen tuotehuoltoa, kun halutaan tehdä muutoksia reseptiin. Tuotekehityksessä pinnalla on nyt aasialainen, erityisesti japanilainen keittiö. Inspiraation lähteenä ovat myös Lähi-idän alueen ruuat.

Tuotekehitysprojekteissa voidaan käyttää olemassa olevia raaka-aineita tai hakea täysin uutta raaka-ainetta tai ratkaisua. Osto saa tuotekehitykseltä näytetilauksen uutta projektia varten. Projektin lähtötiedot ovatkin tärkeässä roolissa, jotta voidaan alusta alkaen etsiä sopiva raaka-aine.

TÄRKEITÄ TIETOJA ovat muun muassa raaka-aineen käyttökohde ja laadulliset erityisvaatimukset kuten gluteenittomuus, maidottomuus, palmuöljyttömyys tai vegaanisuus. Ostolle tärkeitä tietoja ovat myös mahdollinen menekki, jotta voidaan etsiä myös hinnallisesti sopivat ratkaisut ja toimittajat. Menekkitiedot ohjaavat myös toimittajavalintaa sekä ostettavan raaka-aineen kuljetusratkaisuja.

Lähtötietojen jälkeen oston rooli on etsiä sopivat toimittajat ja raaka-aineet. Ensin tarkastamme nykyisten toimittajien tuotevalikoiman, jolloin toimittajavalinta voidaan tehdä nopeammin, koska toimittajan hyväksymisprosessi on jo tehtynä. Monet toimittajat pitävät myös tuote- ja trendiesittelyjä, jolloin tiedot arkistoidaan myös myöhempää käyttöä varten.

SOPIVAN TOIMITTAJAN ja raaka-aineen löytyessä lähetämme heille kyselyn, jossa pyydetään ehdotuksia projektiin. Samalla ilmoitamme kriteerit, jotka tuotekehitys on projektin alussa ilmoittanut. Menekkiennusteisiin perustuen selvitämme tuotteen hintatason ennakoiduille ostomäärille.

Raaka-ainenäytteen mukana pyydämme tuotetietodokumentit, kuten ainesosat, mikrobiologiset arvot, allergeenit, ravintoarvotiedot sekä muut raaka-aineen erityisvaatimukset. Tällä tavalla varmistuu näytteen soveltuvuus projektiin ja tuotantoomme.

Näytteet matkaavat maailmalta yleensä kuriirilähetyksin, jotta ne saadaan nopeasti käyttöön. Laadunvalvontamme tarkastaa, että uuden raaka-aineen dokumentointi vastaa omaa laatuvaatimustamme. Testaukseen asti menevät vain ne raaka-aineet, joiden dokumentointi on kunnossa.

Tämän jälkeen tuotekehitys testaa raaka-aineen soveltuvuuden, muun muassa makuominaisuudet. Tarvittaessa tehdään myös lopputuotekokeita. Tuotekehitysprosessiin voi liittyä useita näytteitä ja niiden testauksia, ennen kuin näyte on valmis. Nopeimmillaan projektiin voi mennä vain päiviä, toisinaan jopa vuosikin.

Hyvä yhteistyö prosessin eri vaiheissa vähentää kustannuksia ja tuottaa lisäarvoa asiakkaille, kun tuotekehitysyhteistyötä tehdään koko toimitusketjussa.

SAUMATON JA VIIVEETÖN yhteistyö oston kanssa on tuotekehityksen vinkkelistä keskeistä projektien onnistumisen kannalta. Projektien aikataulu on usein vedetty hyvin tiukalle, jolloin oston ammattitaitoa ja kontakteja osataan arvostaa. Uusien ja joskus vaikeastikin löydettävien raaka-aineiden saaminen ajoissa tuotekehityksen käyttöön ei ole aina helppoa, mutta pääsääntöisesti osto onnistuu löytämään ratkaisun.

Toinen iso apu tuotekehitykselle on toimittajayhteistyön koordinointi ja sitä kautta toimittajien uudet ideat ja esittelyt. Toimittajilta saadut trendikatsaukset, vinkit tulevista lainsäädäntömuutoksista ja monet muut ajankohtaiset asiat ovat kullanarvoisia tuotekehitykselle.

 

Alkuperäinen, MP Maustepalvelu Oy:n ostopäällikkö Ulla Valkaman kirjoittama artikkeli löytyy Kehittyvä Elintarvike lehden sivuilta.Keskustele asiantuntijan kanssa