Inköparen hjälper produktutvecklingen och kunden

Inköparen hjälper produktutvecklingen och kunden

De senaste veckorna har varit bråda tider för inköparna: de har varit upptagna med att säkerställa tillgången och leveranser av råvaror. Under coronapandemin har efterfrågan på råvaror ökat eftersom konsumenterna lagar mer mat hemma. På lång sikt kan tillgången stå inför utmaningar på grund av interna restriktioner i olika länder men även i dessa situationer strävar vi efter att hitta alternativa lösningar.

Ett produktutvecklingsprojekt börjar med en kundorder eller vår egen produktutvecklingsidé. Vi får även idéer från råvaruleverantörer. De kan vara färdiga lösningar eller kräva vidareutveckling innan de erbjuds kunderna.

Ett produktutvecklingsprojekt kan även vara produktunderhåll av en befintlig produkt, då man vill göra ändringar i receptet. Det asiatiska, särskilt det japanska köket, är populärt i produktutvecklingen just nu. Mat från Mellanöstern är också en inspirationskälla.

I produktutvecklingsprojekten kan användas befintliga råvaror eller så kan man leta efter en helt ny råvara eller lösning. Inköpet får en provorder från produktutvecklingen för ett nytt projekt. Projektets initiala beskrivning spelar en viktig roll för att kunna söka efter lämpliga råvaror från början.

VIKTIG INFORMATION inkluderar till exempel råvarans slutdestination och speciella kvalitetskrav som glutenfritt, mjölkfritt, palmoljefritt eller veganskt. Viktig information för inköp är också den potentiella åtgången för att söka lösningar och leverantörer som passar prismässigt. Information om potentiell åtgång styr även leverantörsval och transportlösningar för råvaror som skall köpas in.

Efter inledande information är det inköparens roll att hitta lämpliga leverantörer och råvaror. Först går vi igenom våra befintliga leverantörers produktsortiment, då kan valet av leverantör göras snabbare eftersom processen att godkänna leverantörerna redan är gjord. Många leverantörer håller även produkt- och trendpresentationer, då sparas också informationen för senare användning.

När vi hittar en LÄMPLIG LEVERANTÖR och råvara skickar vi en förfrågan till dem och ber om förslag för projektet. Samtidigt informerar vi om de kriterier som produktutvecklingsteamet har slagit fast i början av projektet. Baserat på försäljningsprognoser fastställer vi produktens prisnivå för de förväntade inköpsvolymerna.

Tillsammans med råvaruprovet begär vi dokumentation om produktinformation såsom ingredienser, mikrobiologiska värden, allergener, näringsinformation och andra specifika krav på råvaran. På så sätt säkerställs provets lämplighet för projektet och vår produktion.

Proverna skickas vanligtvis med bud från runt om i världen så att de snabbt kan användas. Vår avdelning för kvalitetskontroll kontrollerar att dokumentationen av den nya råvaran uppfyller våra egna kvalitetskrav. Endast de råvaror vars dokumentation är i ordning går vidare till testning.

Efter detta testar produktutvecklingsteamet råvarans lämplighet, inklusive smakegenskaperna. Vid behov genomförs även tester av slutprodukten. Produktutvecklingsprocessen kan involvera flera prover och testning av dem innan provet är klart. Som snabbast kan projektet ta bara några dagar, men ibland till och med ett år.

Ett bra samarbete i olika skeden av processen sänker kostnaderna och skapar mervärde för kunderna när produktutvecklingssamarbetet genomförs i hela leveranskedjan.

SÖMLÖST OCH FÖRDRÖJNINGSFRITT samarbete mellan produktutveckling och inköp är centralt för projektets framgång. Tidsplanen för projekten är ofta mycket snäva, då är inköparens kunskap och kontakter ovärderliga. Att hitta nya och ibland sällsynta råvaror i tid för produktutvecklingen ä inte alltid lätt, men i regel lyckas inköp hitta en lösning.

En annan stort hjälp i produktutvecklingen är koordineringen av leverantörssamarbetet och därigenom leverantörernas nya idéer och presentationer. Trendöversikter från leverantörer, tips om framtida lagändringar och många andra aktuella frågor är guld värda för produktutvecklingen.

 

Originalartikeln skriven av MP Maustepalvelu Oy:s inköpschef Ulla Valkama finns på Kehittyvä Elintarvikes sidor.Prata med en expert