Vastuullisuusraportti 2022: energiankulutuksen vähentämistä ja vastuullista yritystoiminnan kehittämistä

Vastuullisuusraportti 2022: energiankulutuksen vähentämistä ja vastuullista yritystoiminnan kehittämistä

MP-Maustepalvelu Oy haluaa tarjota asiakkailleen ensiluokkaisia raaka-aineita pitäen samalla toimintansa vastuullisena. Otamme vastuullisuuden huomioon ennen kaikkea raaka-aineiden toimittajien valinnassa ja omassa toiminnassamme. Tämän takia olemme sitoutuneet ympäristövastuullisuuteen, noudatamme tarkkaan laadittua ympäristöohjelmaa ja otamme vastuullisuuden huomioon kaikilla toimintamme osa-alueilla. Tulemme edelleen jatkamaan raaka-ainetoimittajakyselyiden kehittämistä ja analysointia osana koko toimitusketjun läpinäkyvyyden parantamista, huomioiden myös ihmisoikeuksiin, työolosuhteisiin sekä ympäristöön liittyvät tekijät.

Yrityksemme toiminnan lähtökohtiin kuuluvat muun muassa henkilöstömme motivointi ja kannustaminen, sekä toimintamme jatkuva kehittäminen ja kannattavuus. Haluamme tarjota henkilöstöllemme hyvät olosuhteet kouluttautua, motivoitua ja kehittyä urallaan. Vakaa taloutemme mahdollistaa vastuullisen yritystoiminnan kehittämisen, ja investoimalla tuotantolaitteisiin parannamme ympäristövastuullisuuttamme.

Uudessa vuoden 2022 vastuullisuusraportissamme olemme kertoneet muun muassa miten erilaiset megatrendit eli ilmastonmuutos, digitalisaatio, globalisaatio, terveellisyyden ja luonnonmukaisuuden arvostus sekä kansainvälisen kaupan vaikeutuminen vaikuttavat toimintaamme.

Pandemiarajoitusten poistuminen, Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja Euroopan kesän 2022 kuivuus ovat luoneet suuren pulan raaka-ainemarkkinoille, minkä johdosta raaka-aineiden hinnat ovat nousseet kymmeniä prosentteja. Monien hyödykkeiden kulutus on lisääntynyt ennätysmäisesti. Raaka-ainehuollon turvaaminen on vaatinut koko organisaatiolta suuria ponnisteluja. Hyvät suhteemme toimittajiin ovat auttaneet turvaamaan raaka-aineiden saannin, ja toimitusvarmuus pysyi viime vuonna hyvällä tasolla.

Keskeisimpiä ympäristötavoitteitamme ovat pakkausjätemäärän vähentäminen, kierrätyksen tehostaminen ja energiankulutuksen hallinta Hämeenlinnan tuotantolaitoksessamme. Olemmekin onnistuneet pienentämään hiilijalanjälkeä jo noin neljänneksellä, kun siirryimme käyttämään päästötöntä Ilmattaren tuulienergiaa.

Näillä toimenpiteillä me maustepalvelulaiset takaamme, että liiketoimintamme on jatkossakin vastuullista, asiakkaitamme ensiluokkaisella tavalla palvelevaa ja rakentuu edelleen jykevien perustukipilariemme päälle: terveys ja hyvinvointi, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, yhteistyö ja kumppanuus.

Tutustu vastuullisuusraporttiimme >>Keskustele asiantuntijan kanssa