Tuotekehitys

Lisävoimavaroja tuotekehitykseen
Maustepalvelun tuotekehitys palvelee asiakkaitaan alusta loppuun. Työ lähtee aina asiakkaan tarpeista ja tavoitteista sekä siitä tuotantoprosessista, jonka osaksi tuotemuutos tai uutuus on tulossa. Maustepalvelu auttaa niin ideointivaiheessa kuin valmiin elintarvikkeen tuotannollistamisessakin. Parhaan mahdollisen kokonaisratkaisun kehittämisessä hyödynnetään Maustepalvelun kansainvälisiä kontakteja. Lisäksi Maustepalvelu seuraa tietenkin aktiivisesti ruokatrendejä.

Maustepalvelun omissa tiloissa on mahdollista valmistaa pieniä tuote-eriä teollista tuotantoa jäljitellen. Koetehtaassa voidaan kokeilla erilaisia reseptejä pienillä valmistuserillä ja kehittää tuotteen ominaisuuksia asiakkaan haluamaan suuntaan. Koetehdas sopii myös koulutuspaikaksi.

Parhaaseen lopputulokseen päästään pitkäjänteisellä yhteistyöllä. Yhteinen kokemuspohja ja jatkuvasti kasvava tietotaito ovat voimavaroja, jotka nopeuttavat tuotekehitysprosessia.
MP-Maustepalvelu Oy, Luukkaankatu 6, 13110 HÄMEENLINNA