Ansvarsrapport 2021: socialt ansvar och minskat koldioxidavtryck för smaker

Ansvarsrapport 2021: socialt ansvar och minskat koldioxidavtryck för smaker

MP-Maustepalvelu Oy vill erbjuda sina kunder förstklassiga råvaror och samtidigt bedriva en ansvarsfull verksamhet. Vi beaktar ansvaret framför allt i valet av råvaruleverantörer och i vår egen verksamhet. Därför förbinder vi oss att ta ansvar för vår miljöpåverkan, vi följer ett noggrant utarbetat miljöprogram och tar ansvar inom alla delar av vår verksamhet. Vi är en del av den internationella Barentz Group och i all vår verksamhet följer vi Barentz Groups uppförandekod och våra egna etiska verksamhetsprinciper.

I vår nya hållbarhetsrapport 2021 har vi delat upp våra prestationer kring fyra hållbarhetsteman. Det första området handlar om socialt ansvar, det andra om produkt- och produktutveckling, det tredje om ekonomiskt ansvar och det fjärde om miljöansvar.

Vi tar även ansvar vid val av råvaruleverantörer. Under hösten 2021 har vi påbörjat en omfattande undersökning gällande våra råvaruleverantörers sociala ansvar och vi kommer att slutföra den under första halvåret 2022.

Avvecklandet av pandemirestriktioner har skapat stora brister på råvarumarknaden, eftersom konsumtionen av många råvaror har stigit till en rekordhög nivå. Den globala containerbristen har försämrat tillgången på råvaror och leveranstiderna har varit långa. Vi har velat garantera tillgången på råvaror för våra kunders verksamhet med ingredienser som uppfyller standarderna, så vi har strävat efter att säkerställa tillgången på råvaror månader i förväg.

Ett av våra viktigaste klimatmål är att minska mängden förpackningar, förbättra återvinningen och hantera energiförbrukningen vid vår produktionsanläggning i Tavastehus. Att Ilmatar övergått till vindkraft har haft många positiva effekter på Maustepalvelu, eftersom vi även använder el för uppvärmning.

“Kryddor är en liten men samtidigt väldigt viktig del av livsmedel.” För att bli av med fossila energikällor en gång för alla måste var och en av oss göra vår del, säger vår VD Mikko Salonen.

Med dessa åtgärder garanterar vi, Maustepalvelus personal, att vi i vår verksamhet kommer fortsätta ta ansvar, betjäna våra kunder på ett förstklassigt sätt och fortsätta bygga på våra grundläggande pelare: hälsa och välbefinnande, anständigt arbete och ekonomisk tillväxt, samarbete och partnerskap.Prata med en expert