Maustepalvelu fortsätter sina stora investeringar

Maustepalvelu fortsätter sina stora investeringar

Maustepalvelu driver för närvarande ett treårigt investeringsprogram med syfte att förbättra kvaliteten och minska allergenriskerna. I augusti 2021 stod vår nya 3 800 kvadratmeter stora logistikbyggnad klar, igenom vilken 9,5 miljoner kilo kryddor och andra livsmedelsingredienser passerar årligen.

Nästa sommar ska nya 800 kvadratmeter stora kontorslokaler stå klara. Efter detta kommer vi att göra om de gamla kontorslokalerna till produktionslokaler som behövs för den nya utrustningen. Alla våra nya investeringar kommer att vara slutförda i slutet av 2023 om inte den rådande komponentbristen orsakar förseningar. När de nya anläggningarna står färdiga planerar vi att börja utveckla produktionsprocesserna.

Syftet med investeringarna är att förbättra kvaliteten på våra produkter. Blandprodukterna får inte blandas med råvaror som inte hör hemma där. I framtiden kommer de råvaror som behövs i blandningarna att bearbetas i ett separat, slutet utrymme så att mjöldamm inte kan spridas. Våra kunder ska kunna lita på produktbeskrivningarna så att produkterna inte innehåller några allergener.

“Våra kunder får mervärde av vår expertis och vår kunskap om råvarumarknaden.” Vår produktutveckling är av stor betydelse för dem. En stor volym är en ekonomisk fördel vid inköp av råvaror, säger VD Mikko Salonen.

Vår omsättning på Maustepalvelu ökade till 33,2 miljoner euro förra året, medan omsättningen för tio år sedan låg runt 20 miljoner euro. Redan nu har vi 81 fastanställda på vår lönelista och antalet väntas öka under sommaren. Med nya investeringar kommer Maustepalvelu att fortsätta växa som en föregångare av framgångens smaker.Prata med en expert